Rajyaseva Academy

MPSC  UPSC  PSI  STI  ASO

सध्या चालू कोर्सेस ▼

Foundation Batch Course

481
students
₹32,000.00 ₹25,000.00
₹32,000.00 ₹25,000.00

Rajyaseva Batch Course

827
students
₹72,000.00 ₹40,000.00
₹72,000.00 ₹40,000.00

Indian Polity

384
students
₹3,800.00
₹3,800.00

परीक्षेनुसार कोर्सेस ची यादी

तुम्हाला हव्या त्या परिक्षेच्या बटनावर क्लिक करा.